Garantijos

2 METŲ GARANTIJA

Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus ištaisysime, sukomplektuosime arba pakeisime kokybiškais savo sąskaita. Apie pastebėtą defektą baldo naudojimo metu prašome pranešti info@bildabaldai.lt el. paštu. Apie sprendimą nedelsiant informuosime Jūsų nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis mažmeninės prekybos taisyklėmis (TAR, 2014-07-28, Nr. 10565, galioja nuo 2014-07-29).

Baldams suteikiama 2 metų garantija. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo momento, kai pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigą perduoti prekę pirkėjui, kaip numatyta sutartyje.

GARANTIJOS SĄLYGOS

Garantija galioja visoms prekių sudurtinėms dalims ir jų komplektuojančioms detalėms, išskyrus korpusinių baldų apšvietimo lemputėms ir transformatoriams. Natūralaus medžio, natūralios odos, bei kitų medžiagų tekstūros ir atspalvio nevienodumai, natūralaus medžio ar natūralios odos bei kitų paviršių pokyčiai nelaikomi prekės kokybės trūkumu. Natūralūs audinio arba odos dėvėjimosi pakitimai nelaikomi prekių kokybės trūkumu.

Prekės kokybės garantija nėra taikoma, jei pirkėjas ar asmenys, kuriems pirkėjas perdavė prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė prekių transportavimo, surinkimo, laikymo, naudojimo, sandėliavimo, priežiūros ir eksploatacijos taisykles, taip pat, jeigu matomi prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, aptarti prekių perdavimo metu, ar prekių kokybės pablogėjimai yra sukelti pirkėjo/kitų asmenų, kuriems pirkėjas pardavė prekes, veiksmų.

Garantinio laikotarpio metu nustatytus prekės kokybės trūkumus (brokus) pardavėjas ištaiso arba pakeičia savo sąskaita per nustatytą laikotarpį nebent yra su klientu sutariama kitaip:

• Minkšti baldai (pagaminti kitose šalyse) – per 30 darbo dienų (terminas gali būti pratęstas iki 45 dienų, jei gamintojas ar vežėjas praneša apie gamybos arba transportavimo kliūtis, darančias įtaką baldo remontui);